KANALBYEN I FREDERICIA,

CAROLINELUNDEN

Skriv dig på interesselisten til Carolinelunden

Nu bygges første fase af Carolinelunden beliggende i helt ny bydel, som naturligt bindeled imellem vand og det eksisterende Fredericia. Her bygges tre forskellige bygningstyper: Karréhuse med lejligheder, townhouses og rækkehuse. Alle boliger har altan eller privat terrasse og ligger samtidig i tæt kontakt til det grønne gårdrum Søndervold og de omkringliggende kanaler. Der etableres et nyt grønt byrumsforløb tværs igennem bebyggelsen. På den måde knyttes området sammen og de nye offentlige pladser forbindes på en naturlig måde.

Du har allerede nu mulighed for at skrive dig op på interesseliste til lejlighederne, så du modtager besked, når der er ny information om byggeriets fremdrift, åbning af hjemmeside og åbent hus.